brons sierraad

Voorwerp: Afbeelding van 13e eeuws brons sierraad, nu van een andere zijde.

Soms in mens knielende houding afgebeeld o.a. ook in hertengewei afgebeeld. Zie ook het andere sierraad in de literatuur pagina. Wie was het ook weer die een kruis zag in een hertengewei ? (St.Hubertus ?)(in welke periode was dat ook weer)? Afmeting: 33 X 33 mm.

ONE 14th CENTURY LEATHER BRONZE BROOCH IN THE SHAPE OF A DEER INSIDE OF ST. HUBERT .

Kalender en tijdrekening tevens met het schrikkeljaar.
Gedurende de 17de eeuw werden in de Republiek twee kalenders gehanteerd die maar liefst tien dagen van elkaar verschilden – de Gregoriaanse kalender (ook wel "Nieuwe Stijl" genoemd) in Holland en Zeeland en de Juliaanse kalender ("Oude Stijl") in de overige gewesten.

Kalender en tijdrekening tevens met het schrikkeljaar

De kalenderhervorming van paus Gregorius XIII in 1582, waarbij 10 dagen werden weggelaten, was namelijk nogal omstreden geweest. In het algemeen werd zij alleen door de katholieken aanvaard en door de protestanten afgewezen. Zo kwam het dat Engeland, het protestantse deel van Duitsland en Scandinavië de hele zeventiende eeuw, en soms langer, de Juliaanse kalender gebruikten.

Ten tijde van de invoering van de nieuwe kalender waren de Nederlanden in opstand tegen Spanje. De leider van de Opstand, Willem van Oranje, probeerde hulp van Frankrijk te verwerven en had daartoe de Staten-Generaal bewogen een (katholieke) Franse prins, de hertog van Anjou, tot souverein over de Nederlanden uit te roepen. Toen de hertog van Anjou, in lijn met de Franse politiek, de Gregoriaanse kalender in de Nederlanden wilde invoeren werd hij alleen in de zuidelijke gewesten, waar katholieken aan de macht waren, gehoorzaamd. De noordelijke gewesten die zich verenigd hadden in de Unie van Utrecht en waarin protestanten inmiddels aan de touwtjes trokken voelden er niets voor. Alleen Holland en Zeeland zagen de politieke noodzaak hiervan in en accepteerden de nieuwe kalender onder druk van hun stadhouder, Willem van Oranje. , De invoering geschiedde door na 1 januari 1583 tien dagen weg te laten, zodat de hierop volgende dag 12 januari werd.

Om vergissingen met betrekking tot de juiste datum te vermijden was het in de 17de eeuw gebruikelijk om de datum in beide kalenders te vermelden. In zijn eigen geschriften gebruikte Christiaan Huygens de dagtelling volgens de Nieuwe Stijl.

In 1700 ging het protestantse deel van Duitsland om naar de Gregoriaanse kalender en de Nederlandse gewesten die nog de Juliaanse kalender gebruikten volgden snel hierna:

Gelderland – 30 juni 1700 werd gevolgd door 12 juli 1700.
Utrecht en Overijssel – 30 november 1700 werd gevolgd door 12 december 1700.
Friesland en Groningen – 31 december 1700 werd gevolgd door 12 januari 1701.
Drenthe – 30 april 1701 werd gevolgd door 12 mei 1701.
Omdat het jaar 1700 volgens de Gregoriaanse kalenderrekening geen schrikkeljaar was, was het verschil tussen beide kalenders inmiddels tot 11 dagen opgelopen.

Engeland en haar gebiedsdelen schakelden pas in 1752 om naar de Gregoriaanse kalender (daar werd 2 september gevolgd door 14 september). Zweden en Finland (toen nog deel van Zweden) deden hetzelfde in het volgende jaar (17 februari werd daar door 1 maart gevolgd). De oosters-orthodoxe delen van Europa volgden nog veel later toen het verschil tussen beide kalenders inmiddels tot 13 dagen was opgelopen: Rusland in 1918 en Griekenland in 1923.

Naast de gebruikelijke namen van de maanden raakten vanaf het einde van de 17de eeuw de volgende alternatieve namen meer en meer in zwang:

louwmaand = januari hooimaand = juli
sprokkelmaand = februari oogstmaand = augustus
lentemaand = maart herfstmaand = september
grasmaand = april wijnmaand = oktober
bloeimaand = mei slachtmaand = november
zomermaand = juni wintermaand = december

Deze namen, uit de volkstaal ontleend en verwijzend naar natuurverschijnselen of landbouwactiviteiten van de betreffende maand, waren aan het begin van de 9de eeuw ingevoerd in de rijkskalender van Karel de Grote. Tijdens het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon (1806-1810) werd vanaf 1809 het gebruik van deze namen in officiële stukken zelfs

 Terug