Hondenbelasting penning

Hondenbelasting penning

Hondenbelastig penning uit 1894 : nummer 41

Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt". Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan.

Dog tax token from 1894 number 41
Already since the middle ages is dogs tax levied. It was introduced to the nuisance of especially of stray dogs to limit and prevent the spread of rabies.

Hunden steuer Muntze von 1894 nummer 41
Bereits seit dem Mittelalter ist die Hunde Steuer erhoben. Es wurde eingeführt, um das Ärgernis der insbesondere von streunenden Hunden zu begrenzen und verhindern Sie die Verbreitung der Tollwut.[1] Darüber hinaus sah die Regierung es in der Zeit wurde die Hundewagen als ein Transportmittel, ein Mittel um Steuer-Transport heben können benutzt. Terug