De Minelab X-Terra zorgt ook hier weer voor de nodige oude munten van middeleeuws tot recente munten

Gouden/Zilveren Vroeg Middeleeuwse Munten o.a Tremissis periode: 680-700 A.D,
en Munten zoals Duiten en Oorden 1546 t/m 1795 en vele andere ouden geldstukken .

De XP -DEUS -SW5 zorgt ook hier weer voor de nodige verschillende varianten
van Vroeg Middeleeuwse oude Munten & de recentelijke Munten.

zilver/goud zilver/koper duiten/zilver brons/duiten
sceAtta 600
Rijdersschelling zesstuivers 601
Byzantijnse munt 602
penning wilhelmina 603
Karel de Grote 604
Sixpence van Elisabeth I 605
Byzantijnse munt 606
medallion willem III 607
munt-karel-de-grote-feiten -608
Provinciale leeuwens daalder 609
middeleeuwse-munt kruisvaarders 610
herdenkingspenning Beatrix 611
zilveren drachme 612
1/8 dukaat zilveren Pietje 613
kruisvaarders munt 614
Rememberings penning 615
Penninkje 616
Halve provinciale leeuwendaalder 617
Geografica Tabbula Sub 618
Rememberings penning Delft 619
Penninkje koenraad II 620
Spaanse reaal 621
Oude kaarten 80 jarige oorlog van 1599 622
Duit Frisiae 1682 Friesland 623
pennink Brussel 624
Een Stuiverstuk 625
kwart kreuzer 1814 626
koperen munt, oord, Maximiliaan Herndrik.v Beieren 627
Penning Willem de tweede 628
Achtentwintig Stuiverstuk of florijn 629
Duit provincie Gelderland,1635 630
Bronzen duit (1250 ,1S Erardus de la Mark 1506/1538 Luik 631
penning of denier van JAN III 632
Kruis rijksdaalder Patagon 633
Oord of dubbele duit 634
Oord Roermond 635
Zilveren half groot Edward III 636
bezemstuiver 637
Duit Albert-Elisabet 1615 Albert/Elisabet 638
Oord Philips V van Spanje 1709 639
zilveren munt Jan II 640
Twee stuiverstuk 641
Duit Reckheim 1617 642
Een oord Albert/Elisabet 1603 643
half-groot-Arnhem-Arnold van Egmond 644
Tweestuiverstuk 645
Duit Batenburg 646
Duit Groningen en Ommelanden 1771 - 647
Half Groot van Karel V 648
Tweestuiverstuk 649
duit duitsland du Cliviae 1753 650
oord of dubbele duit Gelderland Phillips II 651
Twee Stuiverstuk van Hollandia
Zes stuiverstuk Deventer rijderschelling 653
Duit Roermond Albert/Elisabeth 654
zilveren duit 655
Arendsschelling van Kampen 656
Zesstuiverstuk 657
Duit Utrecht 658
Duit van Utrecht 659
1/8 Dukaat Zeeland 660
Overijselse gulden 661
Duit Utrecht 662
un centimes Frankrijk 663
Maria Theresia 1780 - Foto 664
Spaanse reaal 665
Duit Deventer 666
Penning of halve duit 667
Spaans matje-Joker 668
Tien oorden vijfstuiverstuk 669
Duit van Gelriae 1690 670
Penning van Godfried van Utrecht 671
Zilveren leeuwenschelling 672
Zilveren Leeuwenschelling 673
Duit Zeelandia 1767 674
Halve cent 1831 - Willem I - 675
Leeuwenschelling Brabant 676
Ecu Frankrijk van Louis XV 677
Oord of dubbele duit 678
Zilveren munt 679
Munt van twee Albus 680
Halve frank van belgie van Leopold 681
 Een cent 1862 Utrecht 682
Nederlands papiergeld 683
Munt Napoleon 684
Twee en een halve cent 1942 685
Penninkje Godebald van Utrecht 686
duit koper, nederlands indie 686-2
Munt Napoleon 5 franc coin 687
een vierde Ecu Frankrijk 688
Zilveren Sceatta 689
foto 690
Munt Demi frank Napoleon 691
Munt Guino Sentimus 692
Gouden keltische stater 693
Duit frisia-r 694
bronzen-beeldje-Napoleon 695
Spotpenning van napoleon Bonaparte 696
halve groot zilver Arnold van horne 697
bijzonder koperen duitje 698
munt halve goude gulden Philips de Schone 699
Muntgewichten 700
2-stuiverstuk friesland 701
Oude duit Fries 702
Twee gulden vijftig Willem III 1872 Willem III 703
gulden Willem II1848 704
Zileveren halve denier 705
misslag duit hollandia 706
halve gulden Willem II 1862 707
Vijfentwintig cent Willem I 708
Gouden munt lodewijk XIV 709
Trasisvlania koperen duit Overijsel 710
Tien cents 1826 711
Tien cent 1849 712
Zilveren spaanse mat 713
rekenpenning 714
Vijf cent Willem III 715
Twee gulden vijfig of rijksdaalder 1931 716
Oord den bosch 1603 - foto 717
Duitse munt 1 heller uit 1821 718
gulden Wilhelmina 1906 Zilver Wilhelmina gulden 719
Halve gulden 1921 - 720
foto 721
foto 722
Vijfentwintig cents 1928 723
Halve duit Indiae Batav jaartal 1808 - 724
foto 725
foto 726
Oude munten, vijfentwintig cent Wilhelmina 727
Tien cent, Muntje van Wilhelmina. 728
foto 729
foto 730
Rijksdaalder 1980 twee en een halve gulden Juliana en Beatrix - 731
munt van 1965 gulden Juliana 732
foto 733
foto 734
Gouden Tremissis - 735
foto 736
foto 737
foto 738
up


 Terug