twee stuiverstuk

zilveren munt 1675

Twee stuiverstuk Leopold Willem van Oostenrijk

ONE 10 CTS SILVER COIN 1675 OF LEOPOLD WILLEM OF OSTRIA . HAMMERT IN THE OSTERIÂN-DUTCH PERIOD OF THE 17TH CENTURY.

EEN TWEESTUIVERSTUK ZILVEREN MUNTJE VAN LEOPOLD WILLEM VAN OOSTENRIJK . GESLAGEN 1675 TIJDENS DE OOSTENRIJKSE - HOLLANDSE PERIODE 17E EEUW .

Aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk (Wiener Neustadt, 5 januari 1614 - Wenen, 20 november 1662), uit het Huis Habsburg, was landvoogd van de zuiderlijken Nederlanden van 1647 tot 1656.

Hij werd in 1614 geboren als zoon van Ferdinand II van Oostenrijk en Maria Anna van Beieren. Terug in Oostenrijk, stierf hij in 1662. Ferdinand III van Oostenrijk was zijn broer, Leopold I van Oostenrijk zijn neef.

Hij was Grootmeester van de Duitse Orde van 1641 tot aan zijn dood en bisschop van Halberstadt, Maagdenburg, Olmütz, Passau, Breslau en Straatsburg.

Hij was kunstminnaar, vooral van de schilderkunst:

In Antwerpen was hij opdrachtgever van David Teniers de Jongere en van Hiëronymus Duquesnoy de Jonge. Hij verkreeg een deel van de kunstschatten van keizer Karel V en vulde deze collectie nog verder aan in het Paleis op de Koudenberg, waar hij verbleef. Deze kunstwerken zouden later een deel van de basisverzameling van het Kunsthistorisch Museum van Wenen gaan vormen. Leopold Willem, die een zeer devoot man was, ging vaak bidden in het bedevaartsoord van Jezus-Eik te Antwerpen en zorgde er voor de bouw van een volwaardige kerk vanaf 1650.

leopold willem van oostenrijk
Leopold Willem van Oostenrijk. Terug