emaille fibula

One Roman legion emailed brooch approx. 1st - 4th century, size 25mm.

Een geėmailleerde bronzen Romeinse legioen
soldaten fibula met dambord imprint .

Periode 1e - 4e eeuws.
Afmeting: 25 mm.

Deze Romeinse schijffibula is ondanks zijn beschadiging vrij schaars te noemen. De bronzen mantelspeld is met emaille ingelegd, wat bij bodemvondsten door beschadiging vaak geheel of gedeeltelijk is verdwenen. De functie van dergelijke mantelspelden was het sluiten of bijeenhouden van de kleding. Mantelspelden van dit type worden toegeschreven aan het Romeinse leger, gezien het feit dat deze meestal bij archeologische opgravingen van miltaire nederzettingen worden gevonden. Het dambord-motief is verfijnd uitgewerkt, in de kleuren blauw, rood en wit. Op de achterzijde zijn nog de restanten te zien van de naaldconstructie. Meestal werd deze gemaakt van ijzer wat meer veerkracht geniet als brons of messing. Helaas is ijzer veelal door oxidatie vergaan jammer dat bovenstaande fibula niet meer heel is men kan deze fibula wel weer in zijn normale toestand restaureren. Terug