mascottes

Voorwerp: Mascottes en onder andere een geloofsovertuigingsvissymbool zonder draagoog.

Met draagoog te dragen om de hals / Fallushanger (mannetje met fallus ).
Afmeting: Variabel.
Periode: 0 tot 364 n.Chr.

The leaden fish and the turtle is a holy religious item.
In the time of Jesus Christ, when you turned the leaden
fish onto the other side than it became the silhouette of
one turtle Christian symbol.

Jezus, 't kapittel van de eucharistie:

Dat Jezus hiermee een kannibalistisch ritueel begon de eucharistie heeft veel Christenen veel ellende bezorgd de Romeinen hebben de strijd tegen kannibalisme altijd hoog in ’t vaandel gehad; het was dan ook ten strengste verboden bij de wet in welke vorm dan ook het lijkt merkwaardig dat de autoriteiten de aanklacht serieus namen maar sommige Christenen bekenden dat ze werkelijk het bloed van +++Jezus Christus+++ hadden gedronken. De Katholieke kerk houd nog steeds vast aan deze transformatie. Minvtivs Felix verwoorde de aanklacht tegen Christenen als volgt ~ het verhaal van de in wijding van hun groentjes is alom bekend ze plaatsen voor diegene die tot de heiligheden ingewijd gaat worden. Een baby bedekt met brood om de argeloze te misleiden dan word ‘t groentje aangezet om ‘t mes in het deeg te steken wat onschuldig lijkt. Maar wanneer ‘t kind in onwetendheid word gedood banaal dus dan word ‘t bloed gretig opgelikt vechtend worden de ledematen uiteengescheurd. Zo zijn zij verbonden door dit slachtoffer en zo beloven zij elkander geheimhouding door medeplichtigheid (min.fel.oct:ix-5)

Tertvllianvs ‘n christelijke tijdgenoot van de schijn Atonius alias Heliogabalvs verdedigde zijn geloofsgenoten door in de aanval te gaan hij beschuldigde op zijn beurt het heidense volk der kannibalen ~ en wat dacht je van de mensen die verzot op hert wildzwijn en alle gedode dieren uit de arena eten? Het zwijn veegt het (menselijk bloed ) af dat hij in de worsteling vergoten heeft, het hert ligt in ‘t bloed van een gladiator. Ook van de Beer word zelfs de maag lekker gevonden die vol zit met nog onverteerd Mensenvlees. Op die manier wordt menselijk vlees door mensen opgeboerd, zo word er door jullie gegeten (tert.ix-2) ~~ dat Christenen menselijk bloed zouden drinken vond Tertvllianvs volkomen absurd. Hij begreep niet waar de beschuldiging vandaan kwam (nero??) Gezien het feit dat de heidense Romeinen redelijk goed op de hoogte waren van de joodse voedselwetten. Zij wisten van het verbod op bloed; een van de eerste voedselwetten van de bijbel en een die nog altijd door de joden en moslims in eren gehouden word. Ook de Christenen hielden zich in de 3e eeuw n.Chr. nog aan die wetten

Jullie zouden je moeten schamen ten aanzien van de Christenen, want wij ook normaal geen dierlijk bloed wij onthouden ons van alle dieren die gewurgd zijn of vanzelf stierven om te voorkomen dat we door het bloed onrein worden, zelfs al zit het bloed in vlees. Het is toch ook zo dat Christenen [ bij rechtelijk onderzoek] Geďdentificeerd worden door ze bloedworst aan te bieden waarvan het bij jullie duidelijk bekend is dat die voor ons is verboden maar jullie proberen ons onze deugdelijkheid te doen breken, wat nou? Denken jullie dat wij smachten naar mensenbloed, terwijl jullie zo goed weten dat wij dierlijk bloed verafschuwen ? (tert.ix-ii)

De zaak van de Christenen werd niet geholpen door alle verschillende stromingen die elkaar voor ketters uitmaakten en over elkaar de meest verschrikkelijke verhalen vertelden. Bij de beschuldigingen die al gemaakt werden deden Christenen zelf er nog twee schepjes boven op ~~~;

Ze trekken de embryo eruit zodra ze die met de hand kunnen beroeren ze nemen het ongeboren kind en malen het in een vijzel met een stamper fijn hierbij doen ze honing - peper en ander specerijen, mirre om te voorkomen dat het eten hen zal tegen staan, en dan likt iedereen in het bijzijn van honden en varkens van de kinderpaté (epiphanivs panar.26.4-5)

De machts waanzin van sommige keizers die Christenen massaal lieten uitmoorden was verschrikkelijk maar de Christenen deden hun reputatie niet veel goed door hun martelaren heilig te verklaren. De handel in relikwieën begon al toen de vervolgingen nog aan de gang waren met alle lugubere gevolgen van dien. De aanklachten tegen de Christenen bleef serieus genomen worden. Ook na een officiële rechtzitting belande zij dikwijls achter de sterke kerkerdeur en tralies. Pas toen ene zekere Constantijn de macht greep kwam er een einde aan de Christenvervolgingen, ‘t keizerlijke hof werd Christelijk, de paus was niet langer de leider van een ondergrondse sekte maar werd een belangrijk staatsman met behoorlijk wat gewicht in de Pap. Maar hier de volgende keer meer over. ‘t verhaal ++ paus ++ achter een van m'n gevonden bronzen Christelijke pauselijke medaillons.
Kijken….

~~~~ DUS ~~~~

 Terug