Roman Unidentified object

Roman object made of bronze

Roman Unidentified object

Misschien is dit een onafgewerkte draad fibula of een medisch instrument helemaal uitgerekt voor het verwijderen van een .........voor in de Nederlands Romeinse periode. Wat denk jij wat het is.
Data waarschijnlijk: 50 B.C.-150 A.D.
Lengte: 14 cm.

Maybe an amatures creation of a wire brooch. Or a medical instrument from the Roman times in the Netherlands what do you think about it.
Time approx: Dutch-Roman times: 50 B.C. - 150 A.D.
Length: 14 cm. (140 mm).
Romeinse geneeskunde (pdf) Terug