romeins-loden-beeldje, de Luric blazer

De Luric blazer

Romeins loden beeldje van een luric blazer Voorwerp: Romeins loden beeldje van een luric blazer.
Afmeting: 6 cm.
Periode: 0-400 n.Chr.

Drinkhoorn en jachthoorn

De Utrechtse doopbelofte uit het midden van de 8e eeuw geeft in haar bijlage een overzicht van 30 heidense gebruiken die als duivelswerk en duivelsoffers worden aangemerkt. Het 22e hoofdstuk heet “storm maken, over hoorns en bekers”. De hier vermeldde hoorns zullen blaashoorns zijn en drinkhorens. Maar hier wordt een koppeling gelegd tussen blaashoorns en storm maken.
In onze streken zijn geen bronzen hoorns opgegraven zoals de luren in Denemarken en het Baltische gebied en de bronzen hoorns van de Kelten. Maar we kennen hier wel het gebruik van het blazen op ossenhoorns en houten hoorns, vooral rond het midwinterfeest. Dit Germaanse Joelfeest begint op 25 december en eindigt op 6 januari, precies in wat de Germaanse stammen de wolfsmaand noemen.
Op de Keltische carnyx wordt soms de bronzen kop van een wolf als klankbeker gebruikt. De wolf was het enige zoogdier in deze streken dat ‘s nachts riep en heel lang een toon kon aanhouden. Er wordt hier dus een verband gelegd tussen het natuurverschijnsel storm, het midwinterfeest, de wolf en de hoorn.

Engelse vertaling romeins loden beeldje One leaden Roman Luric horn blower of the Roman legions band.
Material: lead.
Age: 1st-3rd Century A.D.
Height: 36 mm.
And .......

Roman sarcophagus with biblical scenes.

This Roman sarcophagus from the fourth century AD has travelled all over Europe. In the 17th century, for instance, it was owned by the Flemish painter Peter Paul Rubens, who kept it in his house in Antwerp. The sarcophagus dates from the period that the Christian faith had become the state religion of the Roman Empire.
Who was buried in it has thus far remained unknown: according to tradition and the inscription at the bottom, it was Pope Marcellus, who was tortured to death in Rome because of his faith.
The lid and backside of the coffin are missing. At the sides of the sarcophagus are drawings of griffins, winged lions with the head of an eagle. The front is divided into five niches with scenes from the New Testament, depicting Christ’s miraculous healings.

Roman sarcophagus with biblical scenes

Dating from: approx. 380 AD, material: marble,
height: 66 cm, origin: Rome (presumably).
 Terug