wetsteen

Voorwerp: Verschillende wetstenen inheems - Romeinse periode

Die werden gebruikt voor het aanscherpen van landbouwwerktuigen zoals de handzeis of de ploeg. En het werd ook gebruikt om de zwaarden c.q. oorlogstuig aan te scherpen. De middelste van de drie wetstenen vertoond het wafelblad stramien. Misschien was het als het voorwerp aangescherpt was hij er een kerf mee kon maken in de wetsteen. Terug